Ne Zha (2019)

UK: Friday, 30th August 2019
Ne Zha
VOTE ⇩⇧

SCORE
0 / 0
Director:
Yu Yang
Key stars:
Yanting Lu

Joseph

Mo Han

Hao Chen

Qi Lu

Jiaming Zhang

Wei Yang

Yuxiang He

Junpeng Ren

Xinglinr

Full cast →

Genres:


Animation
Animation
Fantasy
Fantasy
Thriller
Thriller
Other films released on this date in history