My People, My Country (2019)

UK: Friday, 4th October 2019
US: Tuesday, 1st October 2019
Share this page on your favourite social media.

My People, My Country

Genres:


Drama
Drama
History
History
VOTE ⇩⇧

SCORE
0 / 0
Director:

Kaige Chen
Hu Guan
Hao Ning
Muye Wen
Zheng Xu
Full cast:
Actor
Role
Bo Huang
Jing Wu
Yili Ma
Kara Wai
Yalin Gao
You Ge
Beibi Gong
Haoran Liu
Arthur Chen
Zhuangzhuang Tian
Shan Jiang
Jia Song
Liya Tong
Jiayin Lei
Le Geng
Hao Ou
Xianfeng Tao
Qianyuan Wang
Jianya Zhang
Sophie Zhang
Yi Zhang
Zifeng Zhang
Yilong Zhu